Belo

Säkerhet

Lås och larm

Belo är en komplett leverantör av säkerhetslösningar till hem, företag eller organisationer inom lås, larm, passage, brand och stöldskydd. Vi tar ett heltäckande ansvar när vi utformar, installerar och underhåller säkerhetssystem. Då dagens system ofta integreras med andra lösningar gäller det att man behärskar alla delarna för att undvika konflikter mellan systemen. Det underlättar också vid eventuell service då du som kund bara behöver vända dig till ett företag.

Vi har en gedigen kunskap och certifikaten som behövs för att du skall kunna känna dig trygg. Med egen låsverkstad och låssmedsmästare kan vi erbjuda snabb och enkel service när du behöver det. Hos oss får du alltid en personlig kontaktman som du kan nå direkt utan hinder. Det personliga engagemanget, den höga servicenivån och hantverksmässigheten är viktiga värderingar för oss.

Bostadsrätter & flerbostäder

Trygghet ska vara en självklarhet. Det är viktigt att man kan känna sig trygg i sin bostad för både inbrott och brandskydd. En viktig del är också att säkerställa att rätt person får komma in och se till att obehöriga stängs ute ur trapphus eller allmänna utrymmen.

Det ligger också ekonomi i att samtliga dörrar är stängda då det är en del av ett fungerande ventilation och värmesystem.  Här finns det pengar att spara.

Säkerhetsdörrar och fungerande låssystem

Det mekaniska skyddet är alltid det första som ska prioriteras. En säkerhetsdörr är en enkel lösning för att höja säkerheten då det gäller inbrott och brandskydd. En säkerhetsdörr ger inte bara ett bättre skydd utan även bättre trivsel då den är ljusisolerande och skyddar mot lukt och matos i trapphuset. Stölder i källare och vindsutrymmen där inbrottsskador saknas är ofta ett bevis på att nycklar är på vift.

Byt till ett modernt låssystem

Kopieringsskyddade nycklar är en förutsättning för ett fungerande skydd. Har man ett äldre system från 80-talet eller äldre så bör man kontrollera att det finns kopieringsskydd och byta vid behov.

Elektroniskt passagesystem

Steg två efter det mekaniska skyddet är ett väl fungerande passagesystem. Den som är behörig tar sig enkelt in med bricka, tagg eller kort. Besökande får använda porttelefonen för att bli insläppta. Skulle någon tappa en bricka eller tagg så tas den enkelt bort ur systemet och en ny läggs in. Det elektroniska systemet kan också kombineras med bokningssystem för tvätt och samlingslokaler.

Har ni frågor eller idéer så hjälper vi er.

Kontakta vår växel på: 0243-801 45

Leverantörer