Belo

Installation

Kvalitet

Vår installationsavdelning utför el, tele, data och högspännings installationer, inom entreprenad, industri men även hos konsumenter. Förutom service, reparationer och installationer, utför vi även belastningsstudier, energiutvärderingar, mätningar av översvängningar och avläsning av spänningshändelser. Bakom ett väl utfört arbete ligger ofta god planering och god kommunikation. Viktigt är också att dokumentationen uppdateras genom hela projektet samt att den anpassas till kundens nivå och önskemål.

Det är inte bara mängden ljus som räknas i våra belysningsinstallationer. Design och användarvänlighet är minst lika viktigt. Vi använder oss ofta av modern LED-teknik som är grunden för ett kostnads- och energieffektivt användande.

God kvalitet på produkter och arbete är en förutsättning för god ekonomi. Vi ser till att maximera livslängden på installationen och minimerar servicebesök och avbrott p.g.a. fel eller slitage.

Kontakta vår växel på: 0243-801 45

Referensprojekt