Belo

Automation

Vi utför jobb inom Automation

Vi utför jobb till industri, företag och privatpersoner. Vi tar ansvar för den initiala behovsanalysen till projektering, konstruktion, programmering, installation och driftsättning. Våra tekniker kan leverera ett nyckelfärdigt system till kundens anläggning.

Helhetslösningar

System för styrning och optimering av värme, ventilation och kyla kombineras med fördel med andra fastighetssystem, till exempel för belysning, säkerhet, brandlarm och hissar. Våra olika avdelningar inom företaget har spetskompetens och genom samverkan av dessa får du som kund effektivare system-kontroll. Naturligtvis kan vi också ta hand om drift, service och support.

Integration

Genom att använda smarta styrsystem och effektivare energiförbrukare tillsammans med tex solel kan du få fastigheten att drastiskt minska på elinköpen. Du kanske vill bli en nollförbrukare?

Energieffektivisering

Vi gör en grundlig analys av din fastighet för att identifiera möjligheter till energibesparingar. Små billiga åtgärder kan spara stora kostnader och minskad miljöpåverkan. Genom effektiviserande åtgärder kan du sänka dina drift- och energikostnader samtidigt som komforten ökar.
Med sänkta driftskostnaderna i dina fastigheter höjs också värdet på dessa.

 

Kontakta vår växel på: 0243-801 45

Kunder/Samarbetspartners